Lỗ nhỏ gần tai, bạn có biết đó là gì?

Lỗ nhỏ gần tai, bạn có biết đó là gì?

Lỗ nhỏ gần tai, bạn có biết đó là gì? Nếu bạn để ý, ở một số người có một lỗ nho nhỏ gần vành tai, ngay sau vùng thái dương. Đây là một dị tật bẩm sinh gọi là “rò luân nhĩ” Tỷ lệ xuất hiện hiện tượng này ở dân da trắng là 1% và ở dân châu Phi, châu...