Thói quen trước khi đi ngủ của những người nổi tiếng

Thói quen trước khi đi ngủ của những người nổi tiếng

Thói quen trước khi đi ngủ của những người nổi tiếng. Rút hết phích cắm các thiết bị điện tử, thiền, massage chân hay viết ra 3 việc cần làm vào ngày mai… là những thói quen trước khi đi ngủ giúp họ có giấc ngủ ngon hơn. Thói quen trước khi đi ngủ của Giám đốc điều...