Cùng theo dõi sự phát triển của thai nhi ở tháng thứ 7

Cùng theo dõi sự phát triển của thai nhi ở tháng thứ 7

Cùng theo dõi sự phát triển của thai nhi ở tháng thứ 7. Khi bụng các mẹ bầu đã lớn và bé đang hoàn thiện từng ngày để có thể nhanh chóng chào đời, thông tin liên quan đến sự phát triển của thai nhi ở tháng thứ 7 luôn được các ông bố bà mẹ tìm đọc. Những thay đổi ở cơ...
Cùng khám phá sự phát triển của thai nhi tuần thứ 30

Cùng khám phá sự phát triển của thai nhi tuần thứ 30

Cùng khám phá sự phát triển của thai nhi tuần thứ 30. Các ông bố bà mẹ hiện tại chắc hẳn cũng rất tò mò về sự phát triển của thai nhi tuần thứ 30 khi thai kì đã bước qua tháng thứ 7. Bé đã lớn đến đâu rồi? Cơ thể mẹ thay đổi ra sao? Phải làm gì để mẹ và bé đều...