Trẻ sơ sinh bị rôm sảy ở mặt phải làm sao?

Trẻ sơ sinh bị rôm sảy ở mặt phải làm sao?

Trẻ sơ sinh bị rôm sảy ở mặt phải làm sao? Rôm sảy ở trẻ sơ sinh là tình trạng thường gặp. Nếu không được điều trị đúng và kịp thời, chúng có thể gây biến chứng ngay hiểm. Tại sao trẻ sơ sinh bị rôm sảy ở mặt, tay, lưng? Nhiệt độ nóng làm cơ thể phải điều nhiệt...