Nên tắm nắng cho trẻ đến mấy tháng tuổi thì dừng?

Nên tắm nắng cho trẻ đến mấy tháng tuổi thì dừng?

Nên tắm nắng cho trẻ đến mấy tháng tuổi thì dừng? Tắm nắng cho trẻ sơ sinh là một điều cần thiết giúp trẻ phát triển một cách toàn diện và ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, tắm nắng cho trẻ đến mấy tháng tuổi thì dừng? Nên tắm nắng cho trẻ sơ sinh như thế...